P.H.U. "L&P" Jarosław Meleszko
Styrzyniec, ul. Ogrodowa 21A,
21-500 Biała Podlaska
inż. Jarosław Meleszko - tel. 509 086 620
e-mail: matim83@wp.pl